Når jeg maler, lukker jeg mine øjne - og ser.
Jeg lader mine hænder og penslen arbejde sammen - så vidt muligt uden at blande mig.

Jeg mærke farverne og fornemmer lyset - jeg hører det der taler til mig og forsøger så at få budskabet frem.

Mine billeder afspejler noget i livets essens - noget der røre sig - og noget der skal røre dig der betragter.

Når du ser - og finder - får du fokus på et område i dit liv, eller i dine tanker som du gerne vil byde velkommen. Noget som skal have opmærksomhed.

- slap af - modtag - og smil til det der kommer.

Sådan vil jeg gerne skabe en dialog, imellem dig og mine billeder.


Birgitte Ladegaard Græm